De Belgische energiemarkt

Meer dan de helft van de capaciteit voor elektriciteitsproductie in België is meer dan 25 jaar oud en dient in de nabije toekomst vervangen te worden. Verder heeft de regering besloten de kernenergiecentrales geleidelijk aan maarvóór 2025 te sluiten.

België is altijd een grote netto importeur van elektriciteit geweest. De invoer is aanzienlijk toegenomen tijdens recente winters. Dat gebeurde na  veranderingen en problemen in de energiemarkt in België zelf en in de buurlanden.

Het federale ministerie voor economie, FOD economie, K.M.O., Middenstand en energie, bespreekt de behoefte aan nieuwe, dringende capaciteit voor elektriciteitsproductie in zijn recente rapport gepubliceerd in juli 2012, Rapport over de middelen voor elektriciteitsproductie 2012-2017 (in het Nederlands)  http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/analyses_studies/rapport_moyens_production_electricite_2012-2017.jsp.

Om te zorgen dat voldoende capaciteit voor elektriciteitsproductie op korte termijn beschikbaar zou komen publiceerde de staatssecretaris voor energie, Melchior Wathelet in juni 2012 een aanbestedingsplan voor de bouw van een noodzakelijke flexibele gasgestookte elektriciteitscentrale. Dils-Energie diende een bod voor de aanbesteding in op 22 juli 2014.

Op 27 maart 2015 werd de aanbesteding door de bevoegde minister geannuleerd vanwege een opmerking van het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Unie. Daarin werd de bezorgdheid uitgesproken dat de aanbesteding mogelijk niet in overeenstemming was met de EU voorschriften betreffende overheidshulp.

Intussen onderzoekt de Belgische federale overheid samen met het DG Energy hoe een mechanisme kan worden opgezet dat de huidige en toekomstige capaciteitsproblemen kan verlichten.

De recentste studie voor 2017-2027 in opdracht van minister van Energie en uitgevoerd door ELIA (de Belgische TSO) over de noodzaak van adequaatheid en flexibiliteit bevestigt duidelijk de behoefte aan nieuwe, aanvullende en flexibele opwekkingscapaciteit voor de energiemarkt in België na 2023.

http://www.elia.be/en/about-elia/newsroom/news/2016/20-04-2016-Adequacy-study-flexibility-Belgian-electricity-system