Dils-Energie

Dils-Energie NV is een projectbedrijf dat werd opgericht voor de ontwikkeling, bouw en uitbating van een 920MW gasgestookte stoom- en gascentrale (STEG-centrale) in Dilsen-Stokkem, in België. Het bedrijf is eigendom van de Zwitserse ontwikkelingsmaatschappij voor onafhankelijke elektriciteitsprojecten Advanced Power AG.

Het project werd in juli 2011 overgenomen van Edf. De verkoop was één van de verplichtingen die overeen gekomen waren tussen de Europese Commissie en EdF om hen in staat te stellen SPE Luminus over te nemen.