Milieuverantwoordelijkheid

Bij onze ontwikkelingen staat de aandacht voor onze buren en het milieu centraal. Het belangrijkste criterium is het zoveel mogelijk beperkt houden van de impact van Dils-Energie bij het ontwerpen van de elektriciteitscentrale en het selecteren van de beste technologie.

Aardgas is de schoonste fossiele brandstof, die tijdens de productie veel minder uitstoot veroorzaakt dan andere productietypes op basis van fossiele brandstof. De STEG-technologie maximaliseert de elektriciteitsoutput die met elke eenheid aardgas wordt gerealiseerd.

Doordat een STEG-centrale heel snel kan worden opgestart en stilgelegd, is dit type centrale zeer flexibel. Flexibiliteit is uitgegroeid tot een zeer belangrijke factor in de moderne elektriciteitsproductie, waar het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix steeds groter wordt. Energie van hernieuwbare bronnen is echter alleen met tussenpozen beschikbaar, waardoor hiaten in de toevoer moeten worden overbrugd door klassieke, betrouwbare elektriciteitsproductie. Daarom vormt de geavanceerde STEG-technologie de ideale tussen-oplossing voor de overgang naar een CO2-vrije elektriciteitsproductie.