Vergunningen

Voor de bouw en exploitatie van een STEG-centrale zijn een aantal vergunningen vereist, die zijn vastgelegd in het wettelijk kader. Om deze vergunningen te verkrijgen, bestuderen en evalueren specialisten de mogelijke impact van de elektriciteitscentrale op de mens, dieren, water, lucht, klimaat, bodem en monumenten in het kader van een vergunningsproces dat wordt geleid door de bevoegde instanties. Dit proces moet ervoor zorgen dat de STEG-centrale voldoet aan alle strenge normen en regels en legt maatregelen vast om de eventuele impact te beperken.

Dils-Energie heeft de volgende stappen in het gunningsproces reeds met succes uitgevoerd:

29 januari 2010 Indiening van de Kennisgeving bij de overheid
De Kennisgeving stelt het toepassingsgebied voor van de studies voor de milieueffectrapportage, of MER.
29 juni 2010 MER-richtlijnen opgesteld door de overheid
Deze bevestigen het toepassingsgebied van de studies voor de MER ten gevolge van de Kennisgeving, plus commentaar afkomstig van de overheid en betrokken partijen.
27 juli 2010 Toekenning van Productielicentie
Het verkrijgen van deze licentie is een essentiële vereiste voor elke elektriciteitsproducent
5 november 2013  De Dienst MER keurde de MER goed, die deel uitmaakt van de milieuvergunningsprocedure.
18 november 2013  Indiening van de aanvraag voor een milieuvergunning
21 mei 2014  Milieuvergunning wordt toegekend