Technologie

De STEG-centrale is een veilige, schone en efficiënte vorm van elektriciteitsproductie. Aardgas wordt in de gasturbine van de centrale geïnjecteerd en verbrand om vermogen in de generator op te wekken. De hete uitlaatgassen van dit proces worden opnieuw gebruikt en gaan door een stoomgenerator met warmterecuperatie. Hier worden ze gebruikt om stoom onder hoge druk te produceren, waardoor een stoomturbine wordt aangedreven die bijkomende elektriciteit produceert. De gecondenseerde stoom wordt van de turbine teruggevoerd naar de stoomgenerator met warmterecuperatie. Deze gecombineerde cyclus zorgt ervoor dat de centrale met maximaal rendement werkt. Het uitlaatgas ontsnapt via de schoorsteen.

De geproduceerde elektriciteit wordt via de schakel- en verdeelinstallatie naar het hoogspanningsnet gevoerd. De hybride koelcellen gebruiken water en lucht om de resterende warmte in een condensatieproces af te koelen vóór afvoer naar de atmosfeer.

CCGT+process+NL+w545px

De voorgestelde centrale heeft een capaciteit van 920 megawatt (MW). De hoofdeenheid, ook wel het elektriciteitseiland genoemd, bestaat uit een turbinehal met één gas- en één stoomturbine en de generator. De turbinehal is verbonden met de ketel, die stoom genereert voor de stoomcyclus. De afgekoelde gassen die de ketel verlaten, ontsnappen via de schoorsteen, die het einde vormt van het elektriciteitseiland.

Het koelsysteem bestaat uit verschillende koelcellen, die water en lucht gebruiken om de uitlaatwarmte af te koelen. Deze warmte heeft een relatief lage temperatuur en kan niet verder worden gebruikt voor de elektriciteitsproductie. De opgewekte elektriciteit gaat via de schakel- en verdeelinstallatie naar de verbinding met het hoogspanningsnet van Elia.

De volgende afbeelding illustreert hoe de elektriciteitscentrale er in de toekomst kan uitzien. Deze afbeelding is enkel als illustratie bedoeld, want de uiteindelijke indeling van de centrale kan tijdens het planningsproces nog worden geoptimaliseerd:

Picture1